Menu

تعريف و هدف :

 

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مجموعه‏ای از دروس نظری، آزمایشگاهی پیشرفته و پروژه‏های تحقیقاتی است که برای طراحی و بهینه‏سازی مواد مهندسی و پژوهش در خواص و ارتباط با روش ساخت آنها برنامه ریزی شده است.

هدف از آموزش این مجموعه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز تحقیقاتی، صنعتی و آموزش عالی با قابليت هاي زير است:

          -         طراحی جنس، انتخاب مواد، توسعه و نوآوری مواد

          -         تحقیق در روش‏های ساخت به منظور بهینه‏سازی خواص فیزیکی و مکانیکی

          -         تحلیل تخریب مواد و ارائه روش‏های مناسب برای جلوگیری از آن

          -         انجام فعالیت‏های آموزشی و تحقیقاتی در مراکز آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی کشور

اين رشته شامل دروس اصلي گرايش مهندسي متالورژي است و به صورت معمول در مجموعه‌ها و گروه‌هاي مهندسي متالورژي سراسر كشور ارائه مي‌شود. هدف از ارائة اين دوره به صورت مجازي، عمدتاً ايجاد امكان ادامه تحصيل و ارتقا اطلاعات مهندسي براي متخصصين شاغل بوده‌است. با توجه به اين‌كه افراد شاغل در صنايع و مراكز تحقيقاتي درگير مسايلي همچون انتخاب ماده و فرايند براي توليد مي‌باشند، تحصيل در اين دوره مي‌تواند موجب افزايش توانمنديهاي آنان گردد.

اين رشته در دانشكدة مهندسي معدن و متالورژي دانشگاه صنعتي اميركبير ارائه مي‌شود.

 

 

قابليتها ، نقش و توانائيهاي دانش آموختگان رشته :

 

 دانش آموختگان قابلیت شناسایی مواد مهندسی، انتخاب مواد برای کاربرد و طراحی فرايند توليد برای تهیه مواد مهندسی را دارا مي‌شوند

 

ضرورت و اهميت:

 

 اغلب صنايع به نحوي با رشتة مهندسي متالورژي مرتبط هستند. گسترش دوره مجازي اين رشته امكان بهره‌برداري متخصصان فعال در صنايع گوناگون از اطلاعات مهندسي متالورژي را فراهم مي‌كند.

 

 

 طول دوره و شکل نظام:

 

 طول دوره و شكل نظام آموزشي دوره مطابق با آیین‏ نامه دوره هاي کارشناسی ارشد  مجازي می‏باشد.

 

 

 تعداد واحدهاي  درسي:

 

 تعداد واحدهاي درسي اين دوره، علاوه بر دروس جبراني، 32 واحد بصورت زير است:

      - دروس گروه 1 (اصلي- اجباري):           [ حداقل 14 واحد]

     - دروس گروه 2 (تخصصي- اختياري) :    [حداکثر 10  واحد ]

    - روش تحقيق و سمينار    2 واحد   

       جمع كل واحدها               32    واحد

 

  درس پروژه تحقيق يك درس 3 واحدي اختياري از گروه 2 مي­باشد.

  

 

تبصره (1): دروس جبراني توسط گروه آموزشي مربوطه تعيين مي­شود و حداكثر 12 واحد مي­باشد.  ( به ازاي هر 6 واحد درس جبراني ، يك نيمسال به طول مدت دوره اضافه مي­شود. )

  •  

 

دروس گروه1(اصلی-اجباری)

رديف

عنوان

تعداد واحد

1

ترمودینامیک پیشرفته مواد

2

2

تغییر حالتهای متالورژیکی

2

3

خطاهای اندازه‌گیری در تحقیق مواد

1

4

روش‌های پیشرفته مطالعه مواد

2

5

آزمایشگاه روش‌های پیشرفته مطالعه مواد

1

6

فرایندهای انجماد پیشرفته

3

7

تئوری نابجایی‌ها

3

 

 

 

دروس گروه2 (تخصصی-اختیاری)

رديف

عنوان

تعداد واحد

1

نفوذ در جامدات

2

2

متالورژی پودر پیشرفته

2

3

خزش

2

4

مطالب ویژه

2

5

مکانیک شکست

3

6

روشهای المان محدود

2

7

تئوری الکترونی مواد

2

8

مهندسی سطح پیشرفته

2

9

پلیمر پیشرفته

2

10

روشهای پیشرفته غیرمخرب

2

11

شبیه‌سازی در مهندسی مواد

2

12

کنترل کیفیت پیشرفته

2

13

کامپوزیت‌ها

2

14

ریاضیات پیشرفته

3

15

از سایر رشته‌های کارشناسی ارشد