Menu

تعریف و هدف دروره

دوره کارشناسی ارشد مجازی مهندسی شیمی مرکب از دروس نظری و تحقیقاتی در زمینه مهندسی شیمی می باشد.

اهداف دوره به شرح زیر می باشد :

الف) ایجاد امکان آموزش در دوره کارشناسی ارشد برای کارشناسان و مدیران شاغل در صنایع مرتبط با مهندسی شیمی و نفت و گاز در نقاط خارج از تهران

ب) به روز نمودن اطلاعات علمی و فنی کارشناسان شاغل در صنایع مرتبط

ج) توسعه کیفی آموزش دانشکده با ایجاد دوره های جدید و تامین منابع مالی جهت تجهیز هرچه بیشتر دانشکده

د) کسب تجربه در راه اندازی دوره های مجازی برای سایر گرایشهای موجود در دانشکده نهایتا دوره ی دکتری

طول دوره و شکل نظام

حداقل طول این دوره 4 نیمسال است، بدین معنی که دانشجویانی که ناچار به گرفتن دروس جبرانی نیستند، چنانچه کار درسی و تحقیقاتی خود را بنحو مطلوبی انجام دهند، می توانند دوره را در4 نیمسال به پایان برسانند.

نظام آموزشی آن واحدی است و مدت تدریس 1 واحد نظری 17 ساعت می باشد.

 

تعداد واحد های درسی

دانشجو براي تكميل دوره کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بصورت مجازي بايد حداقل 32 واحد درسي و تحقيقاتي (بدون احتساب دروس جبرانی) بشرح زيررا با موفقيت بگذراند.

نام درس

واحد

اصلی (گروه 1)

15

اختیاری (گروه 2)

12

سمینار

2

پروژه

3

جمع

32

 

 با توجه به اینکه در ترم اول ارائه این دوره فقط فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی شیمی مجاز به شرکت در امتحان ورودی و وارد شدن به این دوره می باشد، در این ترم دروس جبرانی مورد نیاز نمی باشد. بدیهی است که در سالهای بعد اگر فارغ التحصیلان کارشناسی رشته های مرتبط مانند مهندسی مکانیک، مواد و ... قصد ادامه تحصیل در رشته کارشناسی مهندسی شیمی مجازی را داشته باشند، دروس جبرانی متعاقبا توسط گروه تعریف خواهد شد.

 

 

دروس اصلی (گروه 1)

 

شماره

نام درس

واحد

1

انتقال جرم پیشرفته

3

2

انتقال حرارت پیشرفته

3

3

ریاضی مهندسی پیشرفته

3

4

مکانیک سیالات پیشرفته

3

5

ترمودینامیک پیشرفته

3

6

طراحی راکتور پیشرفته

3

 

که دانشجویان باید حداقل 5 درس از 6 درس فوق را بگذرانند.

تذکر 1 - دانشجويان از دروس اجباري فوق ، ملزم به گذراندن درس رياضيات مهندسي پيشرفته مي باشند و توصيه مي شود که جهت کمک به دروس ديگر ، اين درس در ترم اول اخذ گردد .

 

 

شماره

نام درس

واحد

1

سمینار

3

 

این درس اجباری بوده و زمان اخذ این درس در ترم دوم می باشد.

 

شماره

نام درس

واحد

1

پروژه

3

 

این درس اجباری بوده و زمان اخذ این درس در ترم سوم می باشد.

تذکر2- آخرين مهلت دفاع از پروژه تحقيق و ثبت قطعي نمره  دانشجويان دوره كارشناسي ارشد  آموزش الكترونيكي ورودي 91  و ماقبل، در صورت ثبت نام در  نيمسال اول سال تحصيلي تا پايان ارديبهشت ماه و در صورت ثبت نام در  نيمسال دوم سال تحصيلي تا پايان مهر ماه مي باشد . لازم به يادآوري است آخرين مهلت دفاع از پروژه تحقيق براي دانشجويان ورودي سال 92 به بعد در صورت ثبت نام در نيمسال اول سال تحصيلي تا پايان اسفندماه و در صورت ثبت نام در  نيمسال دوم سال تحصيلي تا پايان شهريور ماه مي باشد .

با نظر به اینکه مراحل تعیین داور-داوری-درج و ارسال نمره پروژه های دوره کارشناسی ارشد الکترونیکی حداقل دو هفته به طول می انجامد، دانشجویان موظفند که پروژه های پایان تحصیلی خود را حداقل دو هفته زودتر از مهلت مقرر آموزشی، به اداره آموزش دانشکده ارائه نمایند .

بدیهی است که مسئولیت و عواقب ناشی از عدم رعایت این موضوع ،بعهده دانشجو خواهد بود و دانشکده هیچگونه وظیفه ای در قبال تاخیر در ارائه پروژه نخواهد داشت و از این بابت هیچ گونه تعجیلی در انجام مراحل داوری و ارسال نمره انجام نخواهد داد.

دروس اختیاری (گروه 2)

شماره

نام درس

واحد

1

کاتالیست های هتروژن

3

2

پدیده های خشک کردن

3

3

کریستالیزاسیون صنعتی

3

4

رئولوژی پیشرفته

3

5

مدلسازی ریاضی فرآیند ها

3

طراحی مفهومی در فرایندهای شیمیایی 

 3

 

 

که دانشجویان باید مابقی دروس را تا سقف 32 واحد از لیست فوق انتخاب نمایند.

تذکر 2 - دانشجويان در اخذ دروس انتخابي ، در صورت تمايل فقط يکي از دو درس انتخابي کريستاليزاسيون صنعتي و يا پديده هاي خشک کردن را در طول تحصيل مي توانند اخذ نمايند.