منوی دسترسی

تعطیلی سایت فیزیکی مرکز آموزش الکترونیکی

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم آموزش الکترونیکی میرسانیم که سایت فیزیکی مرکز آموزش الکترونیکی تعطیل شده است و دانشجویان محترم جهت استفاده از امکانات، لازم است به سایت دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.