منوی دسترسی

 
 

سمت

شماره تلفن

 

 

 

فكس

66405845

مسؤول آموزش

64545053

مسؤول محتواي دروس و سيستم(LMS)مجازي

64545057 و 64545059

 

مسؤول سايت كامپيوتر

64545056

 

برای تماس با دانشکده ها جهت امور آموزشی ، دانشجویان می توانند بر روی لینک دانشکده مورد نظر خود که در زیر آمده است کلیک نمایند:

رياضي و علوم کامپيوتر

مهندسی انرژی و فيزيک

مهندسی برق

مهندسی پزشکي

مهندسی شيمي

مهندسی صنايع و سيستم هاي مديريت

مهندسی عمران و محيط زيست

مهندسی کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

مهندسی معدن و متالورژي

مهندسی مکانيک

مهندسی نساجی

مهندسی نفت

مهندسی هوافضا

واحد بندر ماهشهر

واحد بندرعباس

واحد گرمسار

 

 آدرس مركز:

تهران , خيابان حافظ , روبروي خيابان سميه شماره424

صندوق پستي4413-15875 
Email: vu_info@aut.ac.ir