منوی دسترسی

 

  1. 1.       تعريف و هدف 

 

كارشناسي ارشد علوم كامپيوتر گرايش سيستمهاي كامپيوتري، مشتمل بر دروس نظري، عملي، و تحقيقاتي در زمينه سيستمهاي كامپيوتري با توجه به زيرساختهاي اساسي مورد تحقيق در علوم کامپيوتر مي‌باشد. اين رشته در دانشگاههاي معروفي چون اتاوا،  استنفرد،ام-آي-تي، مريلند، تورنتو، کرنل گسترش چشمگيري داشته است. دانشجويان کارشناسي ارشد اين دوره ضمن شناخت جنبه هاي محاسباتي مهندسي نرم افزار، مهارتهاي علمي و عملي براي پياده سازي سامانه هاي كامپيوتري براي مدل سازي و حل مسايل کاربردي را پيدا مي نمايند. تحقق اين هدف با الهام از ويژگيهاي سيستمهاي كنترلي مي تواند به بهبود سيستمهاي مكانيزه فعلي منجر شود. فارغ التحصيلان اين دوره مهارتهائي را در زمينه هاي زير كسب خواهند نمود:

مفاهيم زيربنايي علوم کامپيوتر، سيستمهاي تصميم يار، سيستمهاي كنترل هوشمند، سيستمهاي مديريت مكانيزه، روشهاي بهينه سازي هوشمند، استدلال اتوماتيك، تصميم‌گيري چند معياره، روشهاي يادگيري ماشينها، مدلسازي و شبيه سازي.

2.      نقش و توانايي دانش آموختگان

 اين گرايش يكي از رشته‌هايي است كه از ارتباط تنگاتنگ رشته هاي مهندسي نرم افزار و علوم رياضي به وجود مي آيد و هدف آن پرورش مهندسان و پژ‍وهشگراني است در جهت تحقق خواسته هاي زير:

•           تربيت متخصصين جهت توسعه سيستمهاي كامپيوتري

•           پرورش مهندساني با قابليت شناسايي نياز براي سامانه‌ها و روش هاي تصميم‌سازي مناسب در انواع سيستم هاي نرم افزاري و اطلاعاتي براي حل يك معضل يا زمينه خاص از جمله مسايل ترافيك هوشمند

•           افزايش بهره‌وري با هدف بهبود و ارتقاء فرآيندهاي تصميم‌سازي در سازمان‌ها، شبكه‌ها و جامعه

•           تربيت مهندسيني كه قادر باشند به عنوان آناليست و تحليلگر در كنار مديران مختلف فعاليت نمايند و آنان را در گزينش راهكار و تصميم‌سازي ياري نمايند. اين مهم براساس استخراج اطلاعات از داده ها و تصميم سازي بهينه انجام خواهد گرفت.

•           پرورش مهندساني كه قادر باشند سامانه‌هاي نرم افزاري و اطلاعاتي مورد نياز را براي كسب دانش يا تصميم سازي براي حل يك معضل يا زمينه خاص،‌ طراحي و پياده سازي نمايند.

 

  1. 3.     ضرورت و اهميت

در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمينه علوم كامپيوتر و رياضيات، تغييرات عمده اي را در عرصه هاي متفاوت حيات بشري به دنبال داشته است. در ساليان اخير، تحولات ناشي از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات بيشترين تاثير را در حيات بشر داشته‌اند. دنياي ارتباطات و توليد اطلاعات و دانش به سرعت در حال تغيير بوده و تحولات گسترده‌اي را در تمامي عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي بشريت به دنبال داشته است و تاثير آن بر جوامع بشري به گونه‌‌اي است كه جهان امروز به سرعت در حال تبديل به يك جامعه بزرگ اطلاعاتي و دانش محور است. دنياي امروز، با اطلاعات به عنوان داده جمع آوري شده، ذخيره شده، ‌بازيابي شده، پردازش شده و ارائه شده سرو كار دارد و به مواردي همچون اعتبار،‌كيفيت و ارزش اطلاعات به صورت جانبي، و نهايتا به استخراج دانش از آنها توجه دارد. در گرايش سيستمهاي كامپيوتري تلاش بر اين است که با استفاده از سيستمهاي كامپيوتري بر اساس اطلاعات جمع آوري شده و تجربه خبرگان سطح مديريت سازماني ارتقا يابد.

 

 4.     طول دوره و شكل نظام

برنامه درسي اين دوره براي 4 نيمسال تحصيلي طرح­ريزي شده است و طول دوره حداكثر3 سال مي­باشد. طول هرترم 16 هفته آموزشي كامل مي­باشد. حجم هر واحد درسي متناسب با 16 ساعت مي­باشد. 

  1. 5.     تعداد واحدهاي درسي

تعداد واحدهاي درسي اين دوره، علاوه بر دروس جبراني، 32 واحد بصورت زير است:

- دروس گروه 1 (اصلي- اجباري):     [حداقل 14 واحد]

- دروس گروه 2 (تخصصي- اختياري):             [ حداكثر18 واحد ]

- روش تحقيق و سمينار                    2 واحد   

- جمع كل واحدها                              32    واحد

تبصره: دروس جبراني توسط گروه آموزشي مربوطه تعيين مي­شود و حداكثر 12 واحد مي­باشد. ( به ازاي هر 6 واحد درس جبراني ، يك نيمسال به طول مدت دوره اضافه مي­شود. )

دروس گروه 1 (اصلی – اجباری)

رديف

عنوان

تعداد واحد

1

نظريه علوم كامپيوتر

4

2

نظريه طراحي سيستمها

4

3

نظريه نرم افزار پيشرفته

4

4

سمينار

2

 

دروس گروه 2 ( تخصصی – اختیاری)

رديف

عنوان

تعداد واحد

1

سيستمهاي تصميم يار

4

2

شبكه عصبي

4

3

سيستم عامل پيشرفته

4

4

پايگاه داده پيشرفته

4

5

پايگاه داده توزيعي

4

6

سيستمهاي بلادرنگ

4

7

كامپايلر پيشرفته

4

8

معماري كامپيوتر (2)

4

9

امنيت سيستمهاي كامپيوتري

4

10

مباحثي در سيستم هاي كامپيوتري

4

11

بهينه سازي تركيبياتي (نظريه شبكه)

4

12

بهينه سازي تركيبياتي پيشرفته (نظريه شبكه پيشرفته)

4

13

روش تحقيق و پروژه

4