نرم افزارهاي لازم


 

برای دسترسی به پرتال به نرم افزار فلش پلیر نسخه 11.3 به بالا نیاز است.

این نرم افزار از لینک زیر قابل دریافت است. با توجه به نوع سیستم و مرورگر نسخه مناسب نصب شود. 

 http://vu2.aut.ac.ir/software